Taxus baccata ‘Fastigiata’ 170/180

Price:129.00лв.

Контейнер 25 литра, размерите са чиста височина на растенията без контейнера

Актуални снимки 6 май 2014 година

Quantity: +-

Хабитус: Бавнорастящо вечнозелено иглолистно дърво, с колоновидна форма на короната.
Достига височина от 5m,а ширина до 4-5m.
Листа: Иглиците са линейни, плоски и тъмнозелени, радиално разположени на всички стрени.
Изложение: Сянка, полусянка.
Почва: Най – добре расте на влажни и богати силикатни почви.
Описание:

Един от най-сенкоиздържливите видове.
Изисква висока въздушна влажност.

New Products

Price:12.00лв.

Price:7.00лв.

Price:25.00лв.
Scroll To Top